Kornsjø Dampskipsselskap AL.

Generalforsamling 09.02.02.

Årsberetning for år 2001.

I løpet av året er det avholdt 5 styremøter.

PRØVEN hadde ikke godt av vinterlagringen i fjor p.g.a.stor luftfuktighet. Alt treverk måtte skrapes ned og lakkes på nytt. I tillegg ble det lagt nytt polyestertak..

 

Deretter var den store utfordringen å få båt og mannskap godkjent av Skipskontrollen . Både norske og svenske myndigheter var på besøk og utførte div tester og inspeksjoner. Dette kostet oss mye penger og tid, men til slutt ble 5 kapteiner og båten godkjent for transport av inntil 10 passasjerer.

 

Etter dette kunne sesongen planlegges. Odd Bergerud med frue har tatt seg av booking og kjøring på ukedagene. Helgeturerene har de øvrige mannskapene utført. Driftsinntektene ble omtrent som i fjor-ca. kr.25000

 

Det er sikkert mulig å markedsføre seg bedre slik at aktiviteten økes. Imidlertid var dette problematisk i år da godkjenning av båt og mannskaper tok såvidt lang tid.

 

Under Töftedalsdagene ble PRØVEN fraktet til Bästorp med traktor og vogn.

Her traffikkerte den Mellankornsjøen i noen dager.

 

Arbeidet med å etablere båthus og event. en kiosk har vært hovedaktiviteten utenom selve driften av PRØVEN. Det er bygget et stort, flott båthus hvor PRØVEN nå er vel forvart.

Forholdene er også lagt til rette for et kioskbygg. Det er lagt ned pumpestasjon for kloakk og vanntilførsel fra Halden kommunes anlegg på norsk side. Byggetillatelse for båthus og kiosk har vi fått fra ED-kommune.

Tomta tilhører Donasjonsgården Högen. Det har vært vist stor velvilje fra kommunale myndigheter både i Halden og på ED.

Imidlertid har etableringen kostet mye både i form av penger og dugnad.. Til nå er det lagt ut ca kr.95000 og det er utført nærmere 800 dugnadstimer. Endel av dette er dugnad med maskiner(gravmaskin, traktorer og transport) Det er dermed investert nær kr 200 000 i prosjektet som også innkluderer planering av tomten. Alle regninger er nå betalt, men gjelden er økt med kr 40000 d.v.s vi har kr 60000 i gjeld.

Dette betyr at vi må skaffe mer kapital for å klare kioskbygget. Andelseierne er invitert til å kjøpe en andel  hver, eller bidra med en gave. Dette har allerede gitt resultater og innbetalingene strømmer inn. Det er flott at interessen fortsatt er så stor for prosjektet.

 

Det siste som har skjedd i kioskprosjektet er et møte med Donasjonsgårdensstyre og ED-kommune sist mandag. Det er nå klart at “gården” betaler for tilkobling av strøm på tomta (koster ca 20.000,-) og at vi får en leieavtale som innebærer kun en symbolsk sum for leie. ED kommune vil i tilegg kjøpe et antall andeler for å støtte prosjektet.

 

Vi kan til slutt opplyse at Kornsjø Dampskipsselskap nettop har kommet på nettet med egen web-side. Det står fortsatt noe arbeid igjen, men i løpet av noen uker vil den være komplett. Adressen er www,kornsjoedamp.no

Takk for i år.