Dugnadsplan 2002

 

Forside

Siste nytt

Rutetider

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter

Historikk

Dugnadsplan

Bilder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kontakt
Web-ansvarlig

Da vi også i år har planer om å få utført mange ting, så er vi avhengig av at medlemmene stiller opp på våre dugnader.

Dugnader avholdes alle lørdager fra 6. april til 11. mai 2002 fra kl. 10.00.

Arbeider som skal utføres:

Båt:

 • Vasking og rengjøring
 • Oppussing
 • Maling av tak innvendig
 • Lakkering av treverk og skrog inn- og utvendig
 • Montering av maskin etter overhaling
 • Sjøsetting beregnes 27.04.02

Båthus:

 • Snekkerarbeider sluttføres(forkantbord og lister)
 • Lakkering/maling av "kontor"
 • Beising av vinduer, lister, porter m.m.
 • Oppsetting av takrenner

Tomt:

 • Rydding, planering
 • Tilkjøring av fyllmasse(sand)
 • Tilsåing av gress

Kiosk:

 • Pga. pengemangel blir byggingen av kiosk utsatt, men vi vil gjøre ferdig tomten og "grunnmuren" dvs. betongplate som det senere kan bygges kiosk på.

Annet:

 • Bygging av liten flytebrygge og toalett som kan plasseres på en øy i Kornsjøen.

Dugnadsledere:

Båtpuss og tomt:

 • Per - 69 19 79 23 / 950 64 907
 • Roy - 69 19 79 67 / 413 02 135

Båthus og kiosk:

 • Jan - 69 19 79 49 / 913 35 223
 • Magne - 69 19 78 76 / 917 59 936
 
Sist oppdatert: 04.03.2003